Privátní stomatologická klinika

Ordinační hodiny: Na Spořilově, Tyršova ul.
  Recepce: 317 728 858

Ošetření v analgosedaci

Analgosedace je doporučena pacientům, kteří mají obavy nebo špatně tolerují stomatologický zákrok. Obtížně spolupracujícím dětem a jejich rodičům je nabídnuta nějaká forma zklidnění ve snaze umožnit či zpříjemnit pobyt u zubaře. Přítomný anesteziolog nabízí řadu způsobů zklidnění tak, aby průběh Vaší návštěvy byl klidný, úspěšný a pod kontrolou.

Léčebnou látku vám aplikuje anesteziolog do žíly. Látka navodí stav podobný spánku, ve kterém pacient snáší bez bolesti a  bez psychického i fyzického strádání nepříjemné ošetření.

Určeno pro nespolupracující děti a dospělé, kteří nějakou formu zklidnění vyžadují pro klidný průběh výkonu na zubním křesle. Vždy je nutno podepsat souhlas s výkonem zákonného zástupce!

Je-li pacient sledován lékařem specialistou pro nějaké dlouhodobé onemocnění, je nutné před zubním ošetřením v analgosedaci přinést zprávu o zdravotním stavu. Analgosedaci nepodáváme za současně probíhajícího onemocnění horních, dolních cest dýchacích nebo jiných forem probíhajícího zánětu (viróza, angína, kašel, zahlenění při nachlazení, opar). V takovém případě se výkon odkládá na jiný termín.

Před ošetřením a podáním sedace je bezpodmínečně nutné, aby nikdo 5 hodin nic nejedl a nepil, 2 hodiny před výkonem je možné tolerovat jen doušek vody či jablkového džusu.

U předškolních dětí je možné podat zklidňující prostředek ústy, nosem nebo konečníkem. Možností je podání dítěti před začátkem ošetření tzv. premedikaci. Ta má za úkol dítě zklidnit, navodit amnézii (ztrátu paměti) a snížit vnímání okolí. Premedikací je často látka midazolam, bezpečný lék ze skupiny benzodiazepinů, navozující krátkodobý spánek. Dávka se stanoví s ohledem na hmotnost dítěte. Po navození útlumu vnímání touto látkou, je po několika minutách aplikována látka ketamin rektálně, do konečníku. Kombinace těchto dvou látek způsobí sedaci (lehký spánek) a analgezii (tolerování bolesti). Druhou možní je bez premedikace ústy podat kombinaci obou látek do konečníku. Tato metoda je nebolestivá, děti jen někdy odmítají spolupracovat. V některých případech je zavedena nitrožilní kanyla k podávání dalších léků a k větší kontrole stavu pacienta. U více spolupracujících dětí nebo dospělých je možností zavést nejprve nitrožilní kanylu a poté touto cestou podat léky. 
Během výkonu jsou monitorovány základní životní funkce pacienta. Probouzení je klidné a trvá od 15 do 30 minut. Děti i dospělé necháváme dospat. 

Za 30-60 minut po skončení ošetření je pacient s doprovodem propuštěn domů. Plné odeznění útlumu vnímání trvá 3 až 4 hodiny a po tuto dobu je nutno věnovat dítěti/dospělému zvýšený dozor!

Těšíme se na Vás.