Privátní stomatologická klinika

Ordinační hodiny: Žižkova 535/22
  Recepce: 317 728 858

Premedikace dětských pacientů

Premedikace je podání určitých léků před stomatologickým výkonem za účelem zklidnění pacienta. Vhodně zvolená premedikace nám dovolí provést potřebné ošetření, navodí psychické uklidnění pacienta, sníží vnímání bolesti, odstraní motorickou nestabilitu, nežádoucí reflex.

V premedikaci lze ošetřit nespolupracující a bojácné pacienty, malé děti, mentálně postižené pacienty, pacienty s velkým dávivým reflexem.

Na naší klinice používáme k premedikaci Midazolam.

Midazolam je krátkodobě působící léčivo ze třídy benzodiazepanů používané pro léčbu křečí a pro vyvolání sedace a amnezie při lékařských zákrocích.

Amnezie u midazolamu je užitečná při premedikaci před stomatologickými výkony, protože potlačuje nepříjemné vzpomínky. Midazolam, podobně jako jiné benzodiazepany, má rychlý nástup účinku, vysokou účinnost a nízkou toxicitu.


POUČENÍ PRO RODIČE – PREMEDIKACE

Prosím, pečlivě prostudujte následující řádky a neváhejte se na cokoli zeptat svého lékaře, je-li Vám něco nejasné..

Maminko/tatínku, aby byla premedikace úspěšná, dodržujte, prosím, pečlivě následující pokyny:

 • Na premedikaci přichází dítě ráno a vždy nalačno, pije jen čistou vodu!
 • Musíte znát PŘESNOU váhu vašeho dítěte! (nahlásíte sestřičce)
 • Doneste s sebou trochu sladkého džusu (aby se přebila hořká chuť léčiva), který dítě rádo a bez problémů vypije.
 • Rezervní oblečení s sebou (dítě může být mokré od vody z vrtačky, není výjimkou, že se nejmenší děti počůrají)
 • Dítě nesmí být premedikováno, když je nemocné! Jakýkoli infekt horních cest dýchacích může způsobit problémy při ošetření. Dítě musí bez problémů volně dýchat nosem!
 • 5 minut po podání premedikace nechte dítě vyčůrat na WC, abychom předešli počůrání se na křesle během výkonu.
 • Po podání léčiva vyčkáváte v čekárně cca půl hodiny, dokud dítě nezačíná být malátné, případně poklimbávat. Celou dobu si s dítětem hrajete a pozorujete ho. Je zde akutní nebezpečí poranění při pádu! „Opilost“ může přijít „z čista jasna“.
 • Po podání premedikace nedoporučujeme elektronické hry ani mobil! (Způsobují radikální zpomalení nástupu sedace.)
 • Před extrakcemi a ošetřením hlubších kazů je dítěti samozřejmě aplikována anestezie, aby ho nic nebolelo

Po výkonu:

 • Zůstáváte cca 1 hodinu v čekárně. Propouští Vás domů až doktor/ka, který/á Vás ošetřoval/a. Celou dobu dítě pozorujete, je zde akutní nebezpečí poranění při pádu!
 • Ten den už dítě nejde do kolektivu, naopak má klidový režim doma. Nenechávejte ho samotné. Stále ho sledujte!
 • Nejlépe samozřejmě bude, pokud se dítě z „kocoviny“ vyspí.
 • Najíst může dítě dostat až po odeznění anestezie!! (individuálně za cca 2-4 hodiny od výkonu). U dětí je nebezpečí vzniku traumatického vředu z přikusování. Musíte dítě hlídat, aby si nepokousalo tvář, rty, jazyk..

☺ !Reakce dětí na premedikaci je velmi rozdílná nejen pro každé dítě zvlášť, ale může být různá i u toho samého dítěte! Působí zde mnoho faktorů – strach, únava, atd. Proto také záleží na rodičích, jak dítě před výkonem  uklidní a připraví, aby bylo co nejvíc v pohodě. Po podání léku nedochází vždy k uklidnění! Někdy dítě na křesle pláče a vzpírá se i přes premedikaci. (Rádo by spalo, je unavené a nelíbí se mu světlo a hlasité zvuky.) Může také nastat tzv. paradoxní reakce, kdy je dítě agresivní a bojuje. Nejde ale o negativní reakci! Bohužel v takovémto případě je zapotřebí silného tatínka, který dítě udrží na křesle, jinak dítě nelze ošetřit! V případech paradoxní reakce lze provést jen plánované extrakce zubů, výplně nikoliv.

Neočekávejte ošetření „bez bojů“, pouze bez bolesti a bez špatných zážitků z ošetření! U premedikace dochází vždy k amnézii. Má jen různou hloubku. Doma napovídejte dítěti příběh, jak jsme lochtali zoubky košťátkem a vyhnali všechny červíky z domečků a může se stát, že se příště na ošetření bude i těšit a zvládneme ho i bez premedikace J

Cílem je amnézie, aby si dítě na výkon nepamatovalo a nemělo do budoucna strach z ošetření.

! Ne všechny děti jsou ošetřitelné v premedikaci. Záleží zde opět na více faktorech (věk, váha, psychomotorický vývoj dítěte, spolupráce, atd.) V takovém případě Vám bude doporučeno ošetření v narkóze.