Privátní stomatologická klinika

Ordinační hodiny: Žižkova 535/22
  Recepce: 317 728 858

Náš tým

Absolvent 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Od roku 2004 provozuje soukromou stomatologickou praxi, v roce 2012 založil privátní stomatologickou kliniku SenzaDent Benešov s.r.o. Je členem asociace Pro Mikro o.s. Specializuje se na mikroskopickou endodoncii (ošetření kořenových kanálků), estetickou stomatologii a implantáty.

MUDr. Jakub Seemann
Vedoucí lékař

Absolventka 1. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze a absolventka školy pro dentální hygienistky. 2014-2015 byla zaměstnaná na konzervačním oddělení Stomatologické kliniky v Praze. Od roku 2015 pracuje jako samostatná zubní lékařka na klinice SenzaDent. Již během studii se zúčastnila četných školení a kongresů. Specializuje se především na záchovnou stomatologii  a ošetření děti v celkové anestezii.

MDDr. Irina Seemannová, DiS
Lékař

Absolventka Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni, od roku 2013 pracuje jako samostatná zubní lékařka na klinice SenzaDent. Specializuje se především na konzervativní stomatologii a pedostomatologii, ale vzdělává se i v dalších odvětvích. 2007 – složila zkoušku z německého jazyka Sprachdiplom, úroveň C1, 2013 – složila zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

MDDr. Kateřina Zídková - rodičovská dovolená
Lékař
MDDr. Michaela Škodová
Lékař

Absolventka 1.lékařské fakulty v Praze, od roku 2019 pracuje jako samostatná lékařka na klinice SenzaDent. Specializuje se především na záchovnou stomatologii.

MDDr. Šárka Hykešová
Lékař

Absolventka Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové, od roku 2009 zaměstnána v soukromé stomatologické praxi MUDr. Jakuba Seemanna. Specializuje se na záchovnou stomatologii a mikroskopickou endodoncii.

MDDr. Veronika Šedová
Lékař
Bc. Eva Sýkorová
Dentalní hygienistka
Bc. Veronika Černá, Dis.
Dentalní hygienistka
Petra Havlíková, Dis.
Dentalní hygienistka
Bc. Barbora Walterová
Zubní asistentka
Ing. Lucie Málková
Zubní asistentka
Martina Vosátková - rodičovská dovolená
Zubní asistentka
Vanesa Valihun
Zubní asistentka
Marta Kondášová
Recepční
Zuzana Škábová
Recepční
MUDr. Robert Šachl
Externí anesteziolog